หมวดหมู่ของบทความนี้จะพูดถึงสัต ต สด ก มหา ทาน หากคุณกำลังมองหาสัต ต สด ก มหา ทานมาวิเคราะห์กับRadioAbiertaในหัวข้อสัต ต สด ก มหา ทานในโพสต์การให้อภัย(อโหสิกรรม) , มหาทานชั้นเลิศ มีในศีล 5 | พุทธวจน ทางนิพพานนี้.

พุทธวจน ทางนิพพาน

ดูตอนนี้วิดีโอด้านล่าง

ที่เว็บไซต์Radio Abiertaคุณสามารถอัปเดตเอกสารอื่น ๆ นอกเหนือจากสัต ต สด ก มหา ทานสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้นสำหรับคุณ ที่เพจRadio Abierta เราอัปเดตเนื้อหาใหม่และถูกต้องสำหรับผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง, ด้วยความหวังว่าจะมีเนื้อหาที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับผู้ใช้ ช่วยให้คุณเพิ่มข่าวทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างละเอียดที่สุด.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่สัต ต สด ก มหา ทาน

#อโหสิกรรม #มหาทาน ๓ ประการ ล้วนมีอยู่ในศีล ๕ ในขณะที่เรา #รักษาศีล ๕ คือ พระอภัยทาน อาวราทาน อัปปยาตสูตร และปุญญาภิสันตสูตร
[๑๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ ๘ ประการนี้ เป็นบุญนำสุขมาให้ ให้อารมณ์เป็นเลิศ เป็นสุข นำไปสู่สวรรค์. อันนำไปสู่สิ่งที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เพื่อประโยชน์เกื้อกูล ความสุข บุญกุศล ? ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมและวินัยนี้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง นี้เป็นบุญและบุญประการแรกที่นำความสุขมาให้. ให้อารมณ์เป็นเลิศ เป็นสุข นำไปสู่สวรรค์. ย่อมนำไปสู่สิ่งที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุข อริยสาวกในธรรมและวินัยนี้ ถึงธรรมเป็นสรณะ นี้เป็นกุศลประการที่ ๒ ฯลฯ อริยสาวกในธรรมและวินัยนี้ ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ นี้เป็นบุญเป็นกุศล ประการที่ ๓ ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาน ๕ ประการนี้ เป็นทานอันประเสริฐที่บัณฑิตรู้ดีแล้ว มีมาช้านาน เป็นเชื้อสายของพระอริยเจ้า เป็นของเก่า ไม่กระจัดกระจาย ไม่กระจัดกระจาย ที่ผู้มีปัญญาไม่ชอบ ฉันไม่ถือสาว่าไฉนสมณะและพราหมณ์ผู้ฉลาดจึงไม่รังเกียจบิณฑบาต ๕ ประการ ๑- ดูกรภิกษุทั้งหลาย ! อริยสาวกในธรรมและวินัยนี้ อันบัณฑิต ผู้เว้นจากอาบัติ ภิกษุ สาวกผู้เว้นจากอาบัติ #ชื่อผู้ไม่มีภัย #ความไม่มีเวร สิ่งมีชีวิตมีมากมายนับไม่ถ้วน ย่อมเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่มีความขุ่นเคือง หาประมาณมิได้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นทานประการแรก คือ มหาทาน. บัณฑิตพึงรู้ว่าตนเป็นเลิศ มีมาช้านาน เป็นเชื้อสายขุนนาง มีมาแต่โบราณ ไม่กระจัดกระจาย ไม่กระจัดกระจาย บัณฑิตไม่รังเกียจ สมณะและพราหมณ์ผู้มีจิตไม่รังเกียจ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นบุญประการที่ ๔ บุญ ฯลฯ ๒- อีกอย่างหนึ่ง. อริยสาวกผู้กล้า อธินาทาน การงดเว้นจากอทินนาทาน ฯลฯ กุศลประการที่ ๒ ฯลฯ บุญกุศลประการที่ ๕ บุญกุศลประการที่ ๕ ฯลฯ ประการที่ ๓ อริยสาวกเว้นจากการละเล่นผิดศีลธรรม ฯลฯ กุศลประการที่ ๓ ฯลฯ กุศลประการที่ ๖ นี้ ฯลฯ ประการที่ ๔ อริยสาวกกามสุข งดเว้นจากการพูดปด ฯลฯ กุศลประการที่ ๔ ฯลฯ นี้เป็นกุศลประการที่ ๗ กุศลประการที่ ๗ ฯลฯ ประการที่ ๕ อริยสาวกย่อมเว้นจากการดื่มสุราเมรัยและสุราเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท การงดเว้นจากการดื่มของมึนเมาคือสุราและของมึนเมาอันเป็นเหตุแห่งความประมาท ดูก่อนภิกษุ อริยสาวกผู้งดเว้นจากของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ชื่อว่า ไม่มีภัย ไม่มีโทสะ ไม่มีภัย แก่สรรพสัตว์นับไม่ถ้วน เมื่อไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่มีเวร ไม่มีภัยแก่สรรพสัตว์ มีประมาณมิได้ เป็นผู้ไม่เบียดเบียน ไม่เบียดเบียน ไม่เบียดเบียนกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นองค์ ๕ อันเป็นมหาทาน. บัณฑิตพึงรู้ว่าตนเป็นเลิศ มีมาช้านาน เป็นเชื้อสายขุนนาง มีมาแต่โบราณ ไม่กระจัดกระจาย บัณฑิตไม่รังเกียจ ข้าพเจ้าไม่รังเกียจ สมณะและพราหมณ์ผู้มีจิตไม่รังเกียจ ดูกรภิกษุ ธรรมข้อที่ ๘ ประการนี้ เป็นเหตุให้เกิดสุข มีอารมณ์เป็นเลิศ เป็นสุขเป็นผล นำไปสู่สวรรค์ ย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนา สิ่งที่น่าปรารถนา สิ่งที่น่ายินดี สิ่งใดดี สิ่งใดดี สิ่งใดเป็นสุข ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุญและธรรม ๘ ประการนี้ นำมาซึ่งความสุขและอารมณ์อันเลิศ สุขอันเป็นผลจากสวรรค์ ย่อมนำไปสู่สิ่งที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุข สัตตกอรรถกถานวกนิบาต หน้า 191-192 ข้อ 129-130 — อริยสัจจากพระโอษฐ์ เล่ม 2 หน้า 1084-1086 ธรรมะ พุทธวจนะ นิพพาน ທັມມະ Facebook page, YouTube channel ร่วมบุญสนับสนุนช่วยแชร์วิดีโอ หรือ “ไม่กดข้ามโฆษณา” (บางครั้ง) นะคะ ^^🙏🏻😊 หรือจาคะผ่านระบบสมาชิก .

SEE ALSO  กฎเหล็ก 10 ข้อในการเข้าเรียนที่โรงเรียน เวทย์มนต์!! (กะดึก EP.9) | ข้อมูลที่อัปเดตใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเห ป

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของสัต ต สด ก มหา ทาน

การให้อภัย(อโหสิกรรม) , มหาทานชั้นเลิศ มีในศีล 5 | พุทธวจน ทางนิพพาน
การให้อภัย(อโหสิกรรม) , มหาทานชั้นเลิศ มีในศีล 5 | พุทธวจน ทางนิพพาน

พุทธวจน ทางนิพพาน นี้แล้ว คุณสามารถค้นพบเนื้อหาเพิ่มเติมด้านล่าง

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสัต ต สด ก มหา ทาน

#การใหอภยอโหสกรรม #มหาทานชนเลศ #มในศล #พทธวจน #ทางนพพาน.

SEE ALSO  Hextech Mayhem: เรื่องราวของ League of Legends | ตัวอย่างประกาศอย่างเป็นทางการ | ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างประกาศอย่างเป็นทางการที่มีรายละเอียดมากที่สุดทั้งหมด

มหาทานชั้นเลิศ,รักษาศีล 5,อภัยทาน,อเวรทาน,อัพยาปัชฌทาน,ให้อภัย,ไม่ผูกเวร,ไม่ผูกพยาบาท,อโหสิกรรม,พุทธวจน.

การให้อภัย(อโหสิกรรม) , มหาทานชั้นเลิศ มีในศีล 5 | พุทธวจน ทางนิพพาน.

สัต ต สด ก มหา ทาน.

เราหวังว่าค่านิยมบางอย่างที่เรามอบให้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอขอบคุณที่อ่านบทความสัต ต สด ก มหา ทานของเรา

SEE ALSO  งานเรือสำราญ| คำศัพท์เฉพาะที่คนเรือ ต้องรู้ | เนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับสำราญ แปลว่าล่าสุด

12 thoughts on “การให้อภัย(อโหสิกรรม) , มหาทานชั้นเลิศ มีในศีล 5 | พุทธวจน ทางนิพพาน | เนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับรายละเอียดมากที่สุดสัต ต สด ก มหา ทาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *