ข้อมูลในบทความนี้จะพูดถึงอตตาหิ อตตโน นาโถ หากคุณกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับอตตาหิ อตตโน นาโถมาเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้ออตตาหิ อตตโน นาโถกับRadioAbiertaในโพสต์ตนแล เป็นที่พึ่งแห่งตน คนอื่น ใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ ก็บุคคลมีตนฝึกฝนดีแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งที่ได้ยากนี้.

Table of Contents

เอกสารที่เกี่ยวข้องอตตาหิ อตตโน นาโถที่สมบูรณ์ที่สุดในตนแล เป็นที่พึ่งแห่งตน คนอื่น ใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ ก็บุคคลมีตนฝึกฝนดีแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งที่ได้ยาก

ดูตอนนี้วิดีโอด้านล่าง

ที่เว็บไซต์Radio Abiertaคุณสามารถอัปเดตข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่อตตาหิ อตตโน นาโถเพื่อความรู้ที่เป็นประโยชน์มากขึ้นสำหรับคุณ ในหน้าRadioAbierta เราอัปเดตข้อมูลใหม่ ๆ ที่ถูกต้องให้คุณทุกวัน, ด้วยความหวังที่จะให้บริการเนื้อหาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตได้รวดเร็วที่สุด.

หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหัวข้ออตตาหิ อตตโน นาโถ

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ….โก หิ นาโถ ปาโร สิยา อตฺตานา หิ สุดานเตน……..นาถลาปตี ทุลละบัม. .

SEE ALSO  ความงามของนางในวรรณคดี | เนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับภาพ หญิง ไทย ใน วรรณคดีเพิ่งได้รับการอัปเดต
[คำอ่าน] แอด-ทา ไฮ แอท-ทา-โน นา-โท………ไป ไฮ นา-โท ปา-โร ซี-ยา อัด-ทา-นา ไฮ ซู-แทน-เท-นา…… ….…นาทัง ละพะตี ทันละพัง

[คำแปล] “ตนเป็นที่พึ่งของตน ผู้อื่น เป็นที่พึ่งของใครได้ ผู้ปฏิบัติดี ย่อมเป็นที่พึ่งได้ยาก” (พุทธ) ขุ. โธ่. 25/26. ศึกษาธรรมะเพิ่มเติมได้ที่

ภาพถ่ายบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเอกสารเกี่ยวกับอตตาหิ อตตโน นาโถ

ตนแล เป็นที่พึ่งแห่งตน คนอื่น ใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ ก็บุคคลมีตนฝึกฝนดีแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งที่ได้ยาก
ตนแล เป็นที่พึ่งแห่งตน คนอื่น ใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ ก็บุคคลมีตนฝึกฝนดีแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งที่ได้ยาก

SEE ALSO  อายุ วัณโณ สุขัง พลัง | ถูกต้องมากที่สุดอายุ วร ร โณ สุ ขัง พลังข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

นอกจากการอ่านข้อมูลเกี่ยวกับบทความนี้ ตนแล เป็นที่พึ่งแห่งตน คนอื่น ใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ ก็บุคคลมีตนฝึกฝนดีแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งที่ได้ยาก สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง

รับชมเพิ่มเติมได้ที่นี่

บางแท็กที่เกี่ยวข้องกับอตตาหิ อตตโน นาโถ

#ตนแล #เปนทพงแหงตน #คนอน #ใครเลาจะเปนทพงได #กบคคลมตนฝกฝนดแลว #ยอมไดทพงทไดยาก.

พุทธศาสนสุภาษิต,ธรรมะออนไลน์,ศาสนาพุทธ,พุทธศาสนา,ฟังธรรมะก่อนนอน,ธรรมะสอนใจ,คติธรรมนำชีวิต,หัวข้อธรรมะ,ธรรมะน่ารู้,ธรรมะยามเช้า,ธรรมะสวัสดี.

ตนแล เป็นที่พึ่งแห่งตน คนอื่น ใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ ก็บุคคลมีตนฝึกฝนดีแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งที่ได้ยาก.

อตตาหิ อตตโน นาโถ.

หวังว่าบางค่าที่เราให้ไว้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอบคุณมากสำหรับการอ่านอตตาหิ อตตโน นาโถข้อมูลของเรา

6 thoughts on “ตนแล เป็นที่พึ่งแห่งตน คนอื่น ใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ ก็บุคคลมีตนฝึกฝนดีแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งที่ได้ยาก | สรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอตตาหิ อตตโน นาโถที่อัปเดตใหม่

 1. การบรรลุมรรคผล#วิมุตติความหลุดพ้น says:

  สัพพปาปัสสะ อกรณัง กุสลัสสูปสัมปทา สจิตตปริโยทปนัง#อย่าไปตัดไปเติมพระไตรปิฎก

  #บัดนี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานพระกรรมฐานแล้ว#การสมาทานพระกรรมฐานที่ว่ากันอยู่ทุกวัน#ขอได้โปรดจงอย่าถือว่าว่าตามประเพณี #คำว่าอิมาหังภควาอัตตภาวังตุมหากังปริจจชามิซึ่งแปลเป็นใจความว่า#ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คำนี้ว่าแล้วต้องคิดไว้เสมอทุกลมหายใจเข้าออก แล้วเขาถวายกันอย่างไร ชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราก็มานั่งนึกดูว่าชีวิตของเราที่พระพุทธเจ้าให้ไว้มีอะไรบ้าง ที่ให้ไว้เป็นพื้นฐานทั่ว ๆ ไป ก็

  1.สัพพปาปัสสะ อกรณัง แปลเป็นใจความว่า เจ้าทั้งหลายอย่าทำความชั่วทั้งหมด
  2. กุสลัสสูปสัมปทา จงสร้างแต่ความดี
  3. สจิตตปริโยทปนัง จงทำใจเราให้แจ่มใสจากกิเลส
  เอตังพุทธานสาสนัง พระพุทธเจ้าตรัสว่า พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสอนอย่างนี้เหมือนกันหมด เป็นอันว่าชีวิตของเรายอมมอบกายถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เขาถวายกันอย่างนี้คือ
  1. เราตั้งใจไม่ทำความชั่วทั้งหมด ที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตกล่าวไว้ว่า อย่างไรเป็นความชั่วนั่นเราจะไม่ทำ
  2. สร้างความดี ความดีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา และสจิตตปริโยทปนัง ทำจิตใจให้ผ่องใสจากกิเลส 3 ประการ ที่เป็นรากเหง้าของกิเลส คือโลภะหรือว่าราคะ โทสะ โมหะ ทั้ง 3 อย่าง อย่าให้มีในจิตใจของเรา
  ถ้าสิ่งทั้งหลายตามที่กล่าวมาหมดนี้ไม่มีในจิตใจของเรา นั่นแสดงว่าเรามอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความไม่ทำบาปทั้งสิ้น ความยังกุศลให้ถึงพร้อม ความทำจิต
  ของตนให้ผ่องใส นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย.
  ความอดทนคือความอดกลั้น เป็นธรรมเผาบาปอย่างยิ่ง
  ท่านผู้รู้ทั้งหลาย ย่อมกล่าวพระนิพพานว่าเป็นเยี่ยม,
  ผู้ทำร้ายผู้อื่น ไม่ชื่อว่าบรรพชิต
  ผู้เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ.
  ความไม่กล่าวร้าย ๑ ความไม่ทำร้าย ๑ ความสำรวมใน
  พระปาติโมกข์ ๑ ความเป็นผู้รู้ประมาณในภัตตาหาร ๑
  ที่นอนที่นั่งอันสงัด ๑ ความประกอบโดยเอื้อเฟื้อในอธิจิต ๑
  นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย.

 2. ชื่อเล่นสอน says:

  ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน ไม่ประมาทในอายตนะ ตาหูจมูกลิ้นกายใจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *