เนื้อหาของบทความนี้จะพูดถึงทิวงคต แปลว่า หากคุณกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับทิวงคต แปลว่ามาวิเคราะห์กับRadio Abiertaในหัวข้อทิวงคต แปลว่าในโพสต์ประวัติ พระมหากัปปินะเถระ ผู้ประเสริฐสุดในการกล่าวสอนภิกษุนี้.

สรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับทิวงคต แปลว่าในประวัติ พระมหากัปปินะเถระ ผู้ประเสริฐสุดในการกล่าวสอนภิกษุโดยละเอียด

ชมวิดีโอด้านล่างเลย

ที่เว็บไซต์Radio Abiertaคุณสามารถอัปเดตข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ทิวงคต แปลว่าเพื่อความรู้ที่เป็นประโยชน์มากขึ้นสำหรับคุณ ที่เพจRadio Abierta เราอัปเดตข้อมูลใหม่และถูกต้องให้คุณทุกวัน, ด้วยความตั้งใจที่จะมอบเนื้อหาที่สมบูรณ์ที่สุดให้กับผู้ใช้ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถอัพเดทข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างละเอียดที่สุด.

หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อทิวงคต แปลว่า

#พระมหากัปปินะเถระ #ธรรมะ #80 พระอรหันต์ พระมหากัปปินะเป็นโอรสของพระราชาในเมืองกุกุฏวดี เมื่อบิดาตาย ขึ้นครองราชสมบัติ มีสมคบชื่อ อโนชาเทวี ซึ่งเป็นธิดาของพระราชาในแคว้นสาคละ ,มัตตะรัฐ. ทรงมีม้าห้าตัวเป็นราชพาหนะ 1. ม้าชื่อบาละ 2. ชื่อปาละวัน 3. ชื่อบุปผา 4. ชื่อปุพพภาวนา 5. ชื่อสุภัททะ ม้าที่เหลืออีก 4 ตัวจะถวายแด่ราชวงศ์ เพื่อจะได้ทราบข่าว วันหนึ่ง พระองค์ได้ทรงม้าชื่อสุภัททะพร้อมด้วยราชบริพาร และข้าราชบริพารเสด็จประพาสพระราชอุทยาน ทรงพบพ่อค้าประมาณ ๕๐๐ คนซึ่งมาจากเมืองสาวัตถี ทรงตรัสถามว่า พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เกิดขึ้นแล้วในโลก พระองค์ทรงมีความโสมนัสศรัทธาจนลืมพระองค์ได้พระราชทานบำเหน็จแก่พ่อค้าเหล่านั้นประมาณ ๓ แสน เพื่อเอาไปกับพระอัครมเหสี แล้วทรง (เขียนหนังสือ) ถวายราชสมบัติแก่พระอัครมเหสีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์. และข้าราชบริพารประมาณหนึ่งพันคนไปเฝ้าพระศาสดา ในระหว่างทาง ทรงพบแม่น้ำ ๓ สาย คือ แม่น้ำอรัญวาสี แม่น้ำนิลวัน และแม่น้ำจันทภาคตามลำดับ ไม่มีแพสำหรับข้าม ด้วยเหตุนี้เมื่อพระมหากัปปินะพบแม่น้ำสายแรกจึงได้ระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้า พบแม่น้ำสายที่ 2 ทรงระลึกถึงพระธรรม พบแม่น้ำสายที่ 3 แล้วระลึกถึงสังฆคุณด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัย แม่น้ำเหล่านั้นกลายเป็นน้ำแข็ง ม้าสามารถเดินข้ามได้อย่างสบาย ส่วนพระอาจารย์ทราบว่าพระมหากัปปินะสละราชสมบัติแล้ว พร้อมด้วยข้าราชบริพารมีพระราชประสงค์จะเสด็จออกผนวชถวายแด่พระพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้า) จึงเสด็จออกไปรับแขกระยะทางประมาณ ๑๒๐ โยชน์ ประทับนั่งอยู่ใต้ร่มต้นไทร ใกล้ริมฝั่งแม่น้ำจันทผกา มีแสงรัศมี พระมหากัปปินะและบริวารเสด็จไปถึงที่นั่น เสด็จลงจากบัลลังก์ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรแสงรัศมีถวายบังคมพระตถาคตแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พระพุทธองค์ ทรงแสดงธรรมเทศนาครั้งสุดท้ายแก่พระมหากัปปินะพร้อมด้วยบริวาร บรรลุโสดาปัตติผล. แล้วทูลขออุปสมบท พระองค์ก็ทรงอนุญาตให้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เอหิภิกขุอุปสัมปทา นางอโนชาเทวี อัครมเหสีได้ทราบเนื้อความในพระราชสาส์นจากพ่อค้าก็เกิดศรัทธา จึงให้รางวัลแก่พ่อค้าอีก ๙ แสน รวมเป็น ๑๒ แสน (หนึ่งล้านสองแสน) ได้สละราชสมบัติ พร้อมด้วยข้าราชบริพารไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเหมือนครั้งอดีต พระองค์ทรงแสดงอภินิหาร เมื่อจบพระธรรมเทศนา พระนางอโนชาเทวีพร้อมด้วยข้าราชบริพารได้บรรลุโสดาปัตติผล จึงทูลขอบรรพชา ต่อมาได้อุปสมบทในสำนักภิกษุณี บรรลุพระอรหัตพร้อมบริวารทั้งหลาย ฝ่ายพระมหากัปปินะและบริวารได้ฟังพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงแก่พระผู้มีพระภาค เมื่อส่งจิตไปตามทางแห่งพระธรรมเทศนาก็บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยอิฏฐารมณ์ทั้งหมด พระอาจารย์พาภิกษุพันรูป ย้อนไปถึงพระเชตวัน พระมหากัปปินะ เมื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ว ก็มักเปล่งอุทานว่า “อาโห สุขะ อา สุขะ” แปลว่า สุข สุข สุข เขาอุทานอย่างนั้นเพราะเขากำลังสรรเสริญความสุขของอาณาจักรของเขาเอง จึงไปกราบทูลพระศาสดารับสั่งให้เข้าเฝ้าทูลถามความจริงแล้วตรัสว่า ดูก่อนภิกษุ มหากัปปินะบุตรของเรามิได้ปรารภความยินดีในราคะหรือสุขในอาวาสเกิดปีติในธรรม . จึงเปล่งอุทานสรรเสริญมหาปรินิพพาน ส่วนพระมหากัปปินะก็เพียรเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน ไม่นานก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ ตอนแรกไม่กล้าสอนใคร เพราะไม่ได้รับพระบรมราชานุญาต ต่อมาเมื่อได้รับพระบรมราชานุญาตแล้ว จึงเป็นผู้สั่งสอนสาวกนับพันให้บรรลุพระอรหัต ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงความสามารถของท่านในเรื่องนี้ว่าเป็นเหตุ. จึงทรงตั้งพระองค์ไว้ในตำแหน่งใหญ่ที่ทรงเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ฝ่ายแสดงธรรมเทศนาแก่ภิกษุบริษัท. ท่านมหากัปปินะมีอายุอยู่ในวัยสมควรแก่เวลาดับขันธ์ปรินิพพาน

SEE ALSO  แผนที่ 5 เรื่อง การพูดในโอกาสต่าง ๆ(การพูดโน้มน้าว1)หน่วยที่ 3 ไทยม.2 ภาค 1 EP# 28 | ครูเจมส์ลพบุรี | สรุปเนื้อหาที่มีรายละเอียดมากที่สุดเกี่ยวกับการพูดในโอกาสต่างๆ ppt

ภาพบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเอกสารเกี่ยวกับทิวงคต แปลว่า

ประวัติ พระมหากัปปินะเถระ ผู้ประเสริฐสุดในการกล่าวสอนภิกษุ
ประวัติ พระมหากัปปินะเถระ ผู้ประเสริฐสุดในการกล่าวสอนภิกษุ

นอกจากการเรียนรู้เนื้อหาของบทความ ประวัติ พระมหากัปปินะเถระ ผู้ประเสริฐสุดในการกล่าวสอนภิกษุ นี้แล้ว คุณสามารถดูบทความเพิ่มเติมด้านล่าง

คลิกที่นี่

แท็กที่เกี่ยวข้องกับทิวงคต แปลว่า

#ประวต #พระมหากปปนะเถระ #ผประเสรฐสดในการกลาวสอนภกษ.

[vid_tags].

SEE ALSO  ภาษาไทย ม.2 โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์ | โสฬสไตรยางค์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องที่แม่นยำที่สุด

ประวัติ พระมหากัปปินะเถระ ผู้ประเสริฐสุดในการกล่าวสอนภิกษุ.

ทิวงคต แปลว่า.

เราหวังว่าเนื้อหาที่เราให้ไว้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอบคุณมากสำหรับการติดตามข้อมูลทิวงคต แปลว่าของเรา

8 thoughts on “ประวัติ พระมหากัปปินะเถระ ผู้ประเสริฐสุดในการกล่าวสอนภิกษุ | เนื้อหาทิวงคต แปลว่าล่าสุด

 1. Good Governance Social Sangkom Dhammabhibaal says:

  พระมหากัปปินะ​ พระอรหันตฉฬภิญโญ​วิชชาหกผู้เลิศทางด้านผู้ให้โอวาทแก่ภิกขุ.​ภูมิหลังเป็นจอมนักรบในอดีตชาติ,บำเพ็ญสั่งสมปารมีจิตมาแต่สมัยพระพุทธ​เจ้า​พระองค์​ที่๑๓​พระปะทุมุตตะโร.​ชาติสุดท้าย​วรรณะกษัตริย์​ เป็นพระราชาผู้ทรงใฝ่หาธรรม​ สละราชสมบัติออกผนวช​เฝ้า รอการอุบัติขึ้นของพระพุทธ​เจ้า​เป็น​เป้าหมายสูงสุดของชีวิตและคนอบครัวมเหสีที่เกิดมา​ชาติสุดท้ายนั้น เชื้อพระวงศ์​พากันออกบวชตาม​ และราษฎร​ก็ออกบวชตามเป็นอันมากฯ​ น่าประทับจิตมาก​ เคยเหาะตามพระพุทธดำเนินคณะหมู่พระอรหันตสงฆ์​ไปเยือนเทวโลกฯ(หังสาวะดี=หงสาวดี)​
  https://youtube.com/watch?v=wyT0XVBuayk&feature=share

 2. เอกสิทธิ์ สงวนศักดิ์อผผแปห says:

  ขออนุโมทนาบุญที่พระคุณเจ้าได้ดวงตาเห็นธรรมด้วยบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้รู้ได้เห็นธรรมเหมือนดังพระคุณเจ้าฉับพลันทันทีสาธุๆๆๆอนุโมทนามิ

 3. ยูโกะ โครีน ยูนิ says:

  พอได้ฟังคลิปนี้แล้วก็เพิ่งรู้ว่ามีพระราชามาออกบวชด้วย แล้วยังมีท่านอื่นอีกไหมนะ?🤔

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *