หัวข้อของบทความนี้จะเกี่ยวกับฎีกาผ้าป่า หากคุณกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับฎีกาผ้าป่ามาเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อฎีกาผ้าป่ากับRadioAbiertaในโพสต์แจกซองกฐิน ผ้าป่า เป็นการเรี่ยไรหรือไม่ ต้องขออนุญาต หรือไม่นี้.

บทสรุปของการที่สมบูรณ์แบบที่สุดฎีกาผ้าป่าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในแจกซองกฐิน ผ้าป่า เป็นการเรี่ยไรหรือไม่ ต้องขออนุญาต หรือไม่

ดูตอนนี้วิดีโอด้านล่าง

ที่เว็บไซต์RadioAbiertaคุณสามารถอัปเดตความรู้อื่นนอกเหนือจากฎีกาผ้าป่าสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับคุณ ที่เว็บไซต์radioabierta.net เราอัปเดตข่าวสารใหม่และแม่นยำสำหรับผู้ใช้เสมอ, ด้วยความหวังว่าจะมอบเนื้อหาที่สมบูรณ์ที่สุดให้กับผู้ใช้ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถอัพเดทข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างละเอียดที่สุด.

การแบ่งปันบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ฎีกาผ้าป่า

#ไร่-ไร่# ทอดกฐินภาภา หากเราจะไปตั้งผ้ากฐินผ้าป่า เป็นของขวัญหรือทำบุญใส่ซอง จะได้สบายใจว่าเราได้ทำสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ หรือรับเงินบริจาคช่วยน้ำท่วมช่วยโรงพยาบาลในช่วงโควิดที่ผ่านมา ในมุมของกฐิน ผาป่า มีหลายมุม ถ้าเป็นงานกฐินก็ไม่มีอะไรตรงๆ แต่ที่เราสงสัยคือจะเป็นของปลอม พระสงฆ์จะมาเก็บเองหรือไม่? ใช่. มีกฎหมายหรือข้อบังคับมากมายที่ใช้บังคับขึ้นอยู่กับว่าผู้รวบรวมเป็นบุคคลธรรมดาหรือไม่ หน่วยงานราชการ ข้าราชการ หรือพระภิกษุสงฆ์ ก่อนอื่นเราต้องรู้ว่าของสะสมคืออะไร มันหมายความว่าอะไร? เมื่อเรานึกถึงคำว่า Collect เราจะนึกถึงการเดินขอบริจาคเงินหรือสิ่งของ แต่จริงๆ แล้วใส่เข้าไป ได้แก่ การซื้อ ขาย เปลี่ยน การคืนเงิน หรือบริการต่างๆ เช่น การร่วมกันซื้อเสื้อตัวละ 300 บาท . คุณรู้จักสิ่งนั้นหรือไม่? ขอ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน และใช้สิ่งเหล่านั้นสำหรับกิจกรรมใดๆ แต่ถ้าเป็นพระ ความหมายก็จะกว้างขึ้น การเชิญชวนยังรวมไปถึงการแจกจ่ายคำร้อง พรบนรถบัสที่ขวางทางรถ การใช้ยานพาหนะเพื่อบรรทุกลูกนิมิต พระพุทธรูป ประพรมน้ำบนองค์พระ ตั้งผ้ากฐินตามสถานที่ต่างๆ ทำบุญตักบาตร กระบอกไม้ไผ่ และกระสอบจำลอง โฆษณาบุญทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทางสถานีโทรทัศน์หรือทางสื่อมวลชนอื่น ๆ เพื่อรวบรวมทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนที่ได้มาเพื่อใช้ในกิจการใด ๆ ที่ความหมายต้องยาวขนาดนี้อาจเป็นเพราะพระสงฆ์มักระดมเงินบริจาคหรือรับบริจาค . คราวนี้ขอแบ่งคนที่เป็นห่วงเป็น 3 กลุ่มคือ 1) คนเจ้าภาพกฐินภาภารับบริจาคต่างๆ (ที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือนักเรียน) ที่พกกล่องรับบริจาคกิจกรรมค่ายอาสาต่างๆ 2) หน่วยงานราชการ เช่น โรงเรียน ข้าราชการ ที่อาจจัดงานบริจาคหรือจัดผ้ากฐินต่างๆ 3) วัดหรือพระสงฆ์ที่ต้องมีส่วนร่วมในการรับบริจาคเสมอ ***** (ทั่วไป) ? **** ใครสามารถขออนุญาตตามนั้น ? พ.ร.บ.ควบคุมการชักชวน พ.ศ. 2487 กำหนดคุณสมบัติดังนี้ 1) อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี ระบุว่า (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสามารถรวบรวมเงินบริจาค ถือกล่อง หรือเปิดหมวก บริจาคไม่ได้) 2) ต้องไม่ บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถไม่ใช่บุคคลที่มีโรคติดต่อร้ายแรง (เช่นโรคเรื้อน เป็นต้น) 4) ไม่ใช่ผู้ถูกตัดสินว่าฉกชิงชิงทรัพย์ ชิงทรัพย์ ละเมิดลิขสิทธิ์ ชิงทรัพย์ ฉ้อฉล ยักยอก รับของโจรกรรม หรือประพฤติผิดตามกฏหมายอาญาและโทษยังไม่ถึงที่สุด เป็นเวลาห้าปี พ.ร.บ.ควบคุมการเชิญชวน พ.ศ. 2487 จะกำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืน ๔ เรื่อง และถือเป็นหัวใจของพระราชบัญญัตินี้ – รวบรวมโดยไม่ได้รับอนุญาต – ฝ่าฝืนเงื่อนไขที่อนุญาต (เช่น เก็บเงินนอกพื้นที่ที่ขอรับใบอนุญาต) – ใช้ทรัพย์สินที่ได้มาจากการชักชวนโดยผิดวัตถุประสงค์ – การใช้คำบังคับผู้ได้รับการเลี้ยงดู ในการขออนุญาตมีดังต่อไปนี้ เอกสารที่ต้องเตรียม ได้แก่ 1) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 6×4 เซนติเมตร (2 นิ้ว) จำนวน 7 รูป ไม่มีหมวกและแว่นตา 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว 3) สำเนา ของทะเบียนบ้าน 4) ข้อความที่จะโฆษณา ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศ ให้นำเสนอฉบับแปลที่ถูกต้องเป็นภาษาไทยจำนวน 2 ชุด 5) สำเนาใบอนุญาตชักชวน (แบบ ร.3) หรือใบอนุญาตเชิญชวน (แบบ ร. 4) 6) หลักฐานแสดงเอกสาร รายละเอียดการจัดเตรียมการชักชวนผ่าน 7) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่จะเรียกเก็บเงิน หรือเก็บเงินที่ยกมา 8) เอกสารรับรองพฤติกรรมจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เชื่อถือได้ 9) แผนที่โครงการแสดงที่ตั้ง ให้คอลเลกชันและรูปถ่าย 10) หนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินที่ใช้เป็นสถานที่รวบรวม (ถ้ามี) 11) ใบรับรองแพทย์ ****หากคุณเป็นข้าราชการ ***** นอกเหนือจากพระราชบัญญัติควบคุมการรวบรวม พ.ศ. ในข้อบังคับดังกล่าว สาระสำคัญมีอยู่ในข้อห้ามในมาตรา 21 – เช่น ไม่ได้กำหนดผลประโยชน์ที่ผู้บริจาคจะพึงได้รับ รับ – ไม่ระบุจำนวนหรือมูลค่าที่แน่นอน ยกเว้นบัตรเข้าชมการแสดงหรือเข้าร่วมการแข่งขัน – ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐรวบรวม ใช้ สั่งหรือขอให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเก็บเงิน ข้อยกเว้นของมาตรา 19 – เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล – เป็นการดำเนินการเพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติหรือเหตุการณ์สำคัญ – เพื่อรับเงินหรือผลประโยชน์ (ใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหรือแก้ต่างเพื่อสาธารณประโยชน์) ไม่เกิน คสช. กำหนด (ฉบับล่าสุด 500,000) บาท และแนวปฏิบัติในมาตรา 22 – แนวปฏิบัติต้องไม่แสดงฐานะให้ปรากฏในสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ – ใช้ สั่งการ ขอ หรือบังคับลูกน้องหรือบุคคลอื่นให้อยู่ในความเป็นทาสไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม **** ถ้าเป็นพระภิกษุสงฆ์ ห้ามเรียกร้องสิ่งใดเด็ดขาด ทำได้เฉพาะในพื้นที่วัดและห้ามสื่อหรือแพร่ภาพ ข้อ ๖ กรณีทำบุญในวัดซึ่งเป็นงานประจำปีหรืองานพิเศษ หากมีการรวบรวมโฆษณาเชิญชวนและรับเงินหรือทรัพย์สินจากการชักชวนให้ทำได้เฉพาะภายในบริเวณวัดเท่านั้น ห้ามมิให้ กระทำการนอกเขตพระอุโบสถ

SEE ALSO  อนิจจา วต สังขารา อุปปาทวยธัมมิโน อุปปัชชิตวา นิรุชชันติ เตสัง วูปสโม สุโข | เนื้อหาอนิจจา แปลว่าที่สมบูรณ์ที่สุด

ภาพบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเอกสารเกี่ยวกับฎีกาผ้าป่า

แจกซองกฐิน ผ้าป่า เป็นการเรี่ยไรหรือไม่ ต้องขออนุญาต หรือไม่

นอกจากการดูเนื้อหาของบทความนี้แล้ว แจกซองกฐิน ผ้าป่า เป็นการเรี่ยไรหรือไม่ ต้องขออนุญาต หรือไม่ สามารถรับชมและอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลใหม่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับฎีกาผ้าป่า

#แจกซองกฐน #ผาปา #เปนการเรยไรหรอไม #ตองขออนญาต #หรอไม.

SEE ALSO  “กระจกหกด้าน” ตอน “สำรับในกาพย์เห่รัชกาลที่ ๒” | เนื้อหาอาหารไทยในวรรณคดีที่มีรายละเอียดมากที่สุดทั้งหมด

เรี่ยไร,แจกซองกฐิน ผ้าผ่า,ขออนุญาต,กฎหมาย,ทนายความ.

แจกซองกฐิน ผ้าป่า เป็นการเรี่ยไรหรือไม่ ต้องขออนุญาต หรือไม่.

ฎีกาผ้าป่า.

เราหวังว่าค่านิยมบางอย่างที่เรามอบให้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอบคุณมากสำหรับการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับฎีกาผ้าป่าของเรา

One thought on “แจกซองกฐิน ผ้าป่า เป็นการเรี่ยไรหรือไม่ ต้องขออนุญาต หรือไม่ | สรุปเนื้อหาที่มีรายละเอียดมากที่สุดเกี่ยวกับฎีกาผ้าป่า

  1. นึกถึงความตาย ทุกลมหายใจ says:

    ไม่อธิบายล่ะว่าต้องขออนุญาต​ใครยังไงเหมือนฟังจบก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *