สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อที่จะเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ดี: การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยคำศัพท์ต้องการให้นักเรียนมีทักษะที่เชี่ยวชาญ รู้วิธีประยุกต์ใช้ และนำความรู้ไปใช้กับปัญหาเฉพาะแต่ละอย่างได้อย่างยืดหยุ่น ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนทั่วไป 5 ขั้นตอนในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน

Table of Contents

ขั้นตอนที่ 1: อ่านชื่ออย่างระมัดระวัง

การอ่านหัวข้ออย่างรอบคอบเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญมาก ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างถูกต้อง นักเรียนต้องอ่านคำถามอย่างละเอียด อ่านคำถามอย่างถี่ถ้วนเพื่อพิจารณาว่าปัญหาคืออะไร โจทย์ถามอะไร จากนั้นนำไปใช้กับรูปแบบคณิตศาสตร์เฉพาะ การที่นักเรียนหลายคนแก้โจทย์คณิตผิดไม่ใช่เพราะว่าโจทย์ยากเกินไป แต่เพราะว่านักเรียนเพิ่งอ่านโจทย์ครั้งเดียวแล้วรีบแก้ไข มีหลายกรณีที่นักเรียนอ่านตัวเลขผิดซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ไม่ถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 2: สรุปหัวข้อ

หลังจากเข้าใจปัญหาตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 แล้ว ให้นักเรียนดำเนินการสรุปปัญหา เมื่อสรุปปัญหาต้องใช้ข้อมูลที่เพียงพอ: สิ่งที่ปัญหาพูด สิ่งที่ปัญหาถาม แต่ต้องกระชับ ลบองค์ประกอบที่ไม่จำเป็น เน้นเฉพาะข้อมูลและข้อกำหนดของปัญหา คณิตศาสตร์ประเภทต่างๆ มีบทสรุปที่แตกต่างกัน ปัญหาสามารถสรุปได้เป็นคำพูด โดยการวาดภาพ โดยแผนภาพ สัญลักษณ์ … หรือโดยการรวมกันของปัจจัยข้างต้นเพื่อให้กระชับและชัดเจนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างให้และให้ ต้องค้นหา หากนักเรียนสรุปได้อย่างถูกต้อง จะถือว่าพวกเขาเข้าใจบทเรียนแล้ว

SEE ALSO  qa33 Linear Programming การหาคำตอบของกำหนดการเชิงเส้น โดยวิธีกราฟ | ข้อมูลที่มีรายละเอียดมากที่สุดทั้งหมดเกี่ยวกับโจทย์ กำหนดการ เชิง เส้น

ขั้นตอนที่ 3: วิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาทางแก้ไข

เพื่อหาวิธีแก้ปัญหา ปกติเราจะใช้วิธีถามกลับจากล่างขึ้นบน ส่วนประกอบที่ไม่รู้ต้องค้นหาจากข้อมูลอะไรใช้คำนวนอะไร

ขั้นตอนที่ 4: ใช้ประโยชน์จากปัญหา

ขั้นตอนนี้มักจะเป็นขั้นตอนสำหรับนักเรียนที่ค่อนข้างดี หลังจากแก้ปัญหาแล้ว นักเรียนสามารถคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาอื่นหรือวิธีแก้ไขอื่นๆ ได้ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าข้อกำหนดที่ถูกต้องและคำตอบที่ถูกต้อง โดยเฉพาะนักเรียนสามารถพัฒนาจากปัญหานี้เป็นปัญหาต่างๆ และแนะนำวิธีแก้ปัญหา สามารถซ่อนส่วนประกอบ เพิ่มขั้นตอนเพื่อค้นหาองค์ประกอบที่ซ่อนอยู่…

SEE ALSO  คณิตศาสตร์ ป.4 (แบบฝึกหัด4.2 การบวกลบคูณหาร ระคน ที่มีวงเล็บ) | ข้อสอบ บวก ลบ คูณ หาร ป 4ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 5: ถามคำถามปลายเปิด

สำหรับปัญหาเกี่ยวกับข้อความ ครูต้องถามคำถามกระตุ้นเตือน เพื่อให้นักเรียนสามารถระบุได้ว่าคำใดมีองค์ประกอบทางคณิตศาสตร์และไม่มีองค์ประกอบทางคณิตศาสตร์ เพื่อสร้างเงื่อนไขให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาของโจทย์คณิตศาสตร์อย่างแน่นหนา หลังจากเข้าใจเนื้อหาของปัญหาแล้ว นักเรียนรู้วิธีเอาองค์ประกอบที่ไม่ใช่คณิตศาสตร์ออกเพื่อให้ทราบถึงแก่นของปัญหา (การคูณ) ของปัญหาเพื่อสรุปปัญหาในรูปแบบที่เหมาะสม

สังเกตการวิเคราะห์ที่ชัดเจนสำหรับนักเรียนเพื่อกำหนดพื้นฐานสำหรับการแก้ปัญหา:

  • ขึ้นอยู่กับปัญหาคำถาม
  • ขึ้นอยู่กับการวางแผนการแก้ปัญหา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *